ทัวร์โรงงาน - Shaoxing Liuyi Textile Import&Export Co., Ltd.

สายการผลิตของโรงงาน

ไลน์

ภาพถ่ายโรงงาน

โกดัง2
โกดัง1
ภาพรวมโรงงาน
รูปประตูโรงงาน

ใบรับรอง

รายงานผลการทดสอบจาก Intertek Testing Services Ltd., Shanghai. รายการทดสอบประกอบด้วย:

1.ความต้านทานหลังจากล้างต่อเนื่อง 5 ครั้ง

2. มิติความเสถียรในการซัก

รายงานผลการทดสอบจาก CNTAC Testing Service Co.,Ltd.Suzhou.Test รายการได้แก่:
1.Fabric Fluorescent Brightening Agent Detection

/โรงงาน-ทัวร์/

Intertek

/โรงงาน-ทัวร์/

CNTAC

/โรงงาน-ทัวร์/

การตรวจสอบผ้า

/โรงงาน-ทัวร์/

การทดสอบการหดตัว