สายการผลิตของโรงงาน

line

ภาพถ่ายโรงงาน

Warehouse2
Warehouse1
Factory overall photo
Factory gate photo

ใบรับรอง

รายงานผลการทดสอบจาก Intertek Testing Services Ltd., Shanghai. รายการทดสอบประกอบด้วย:

1.ความต้านทานหลังจากล้างต่อเนื่อง 5 ครั้ง

2. มิติความเสถียรในการซัก

รายงานผลการทดสอบจาก CNTAC Testing Service Co.,Ltd.Suzhou.Test รายการได้แก่:
1.Fabric Fluorescent Brightening Agent Detection

/factory-tour/

Intertek

/factory-tour/

CNTAC

/factory-tour/

การตรวจสอบผ้า

/factory-tour/

การทดสอบการหดตัว